Bantuan & Program Keusahawanan


Sebagai penjual di portal agrobazaar, selain mendapat peningkatan pendapatan melalui jual beli di agrobazaar, anda juga diberikan keutamaan dari segi peluang keusahawan melalui program-program yang disediakan seperti NMBE, 1Met, IAT dan sebagainya melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan juga agensi berkaitan.